Na tomto místě můžete vkládat svoje zkušenosti s inkubací vajec krajty královské. Pokud počet znaků pro vložení komentáře nestačí pro sdělení vašeho názoru, nebo chcete uveřejnit nějaký článek, prosíme o zaslání mailem. Rádi vaše zkušenosti uveřejníme.

 

Používáme inkubátor vyrobený z vyřazené chladničky. Je řízen termostatem s přesností   +/- 0,1°C a teplota je kontrolována třemi čidly. Oběh vzduchu v inkubátoru zajišťují tři ventilátorky.   

Detaily inkubátoru


Kontakt

Zájmový chov krajty královské