Náš přítel, chovatel pan Stefan Wieser z Německa, poskytl pro zveřejnění na našich stránkách informace ke vzniku nové mutace CONFUSION.

Originální text přikládáme také v českém překladu. Fotografie poskytl pan Stefan Wieser ze svého archivu.

 

Nová mutace!

V roce 2008 jsme měli štěstí při importu několika jedinců Python regius z Afriky. Dovezené zvířata zahrnovaly také "Fullstripedame" (velmi tmavé samice) s redukovanou kresbou a malého samce s podivnou kresbou, hodně oranžové barvy, chybělo jakékoli množství bílé a měl kropenaté břicho. Dokonce tehdy měl takové zvíře také můj přítel a chovatel Willi Obermayer.

V roce 2011 jsme přistoupili k páření poprvé. Byli jsme velmi zvědaví, zda jeho vlastnosti jsou geneticky zděděné. V naší první snášce bylo 7 vajec, z nich jsme potom dostali 3 zvířata, která vypadala stejně jako samec. Tak bylo potvrzeno, že jsme získali novou dominantní nebo co-dominantní mutaci!

Při pojmenovávání jsme se dohodli s Willim, který se mnou pracoval v tomto projektu po celou dobu, na jménu "Confusion".

Do této chvíle, máme následující odchovy:

"Pastel - Confusion "

"Pinstripe - Confusion"

"Butter - Confusion"

"Spider - Confusion"

"Bumblebee - Confusion"

"Cinnamon - Confusion"

"Mystic - Confusion"

"Mystic – Cinnamon - Confusion"

 

Jestli bude možné odchovat také formu Super - Confusion, by mělo být jasné v roce 2015!

 

Confusion

 

Pastel - Confusion

 

Pinstripe - Confusion

 

Butter - Confusion

 

Confusion - detail břicha

 

 

New Morph!

Im Jahr 2008 hatten wir das Glück aus einem Afrikaimport einige Python regius auszusuchen. Unter den erworbenen Tieren waren unter anderem eine "Fullstripedame" (ein sehr dunkles Tier), eines mit reduzierter Zeichnung und ein kleiner Kerl mit seltsamer Zeichnung, viel Orange, keinem Weißanteil und gesprenkeltem Bauch. Bereits damals fiel das Tier auch unserem Freund und Züchter Willi Obermayer auf.
2011 wurde es dann zum ersten Mal verpaart. Wir waren sehr gespannt, ob seine Merkmale genetisch vererbbar sind. Bei unserem ersten Gelege erhielten wir dann auch tatsächlich aus 7 Eiern, 3 Tiere die genauso wie der Bock aussahen. Somit bestätigte sich, dass wir eine neue dominante bzw. codominante Morphe erworben hatten!
Bei der Namensgebung einigten wir uns zusammen mit Willi, der uns bei diesem Projekt während der ganzen Zeit unterstützte, auf den Namen "Confusion".

Bis jetzt können wir folgende Nachzuchten aufweisen:
"Pastel-Confusion"
"Pinstripe-Confusion"
"Butter-Confusion"

„Spider-Confusion“

„Bumblebee-Confusion“

„Cinnamon-Confusion“

„Mystic-Confusion“

„Mystic-Cinnamon-Confusion“

Ob es nun auch eine Superform des Confusion gibt, soll bis spätestens 2015 geklärt sein!

 


Kontakt

Zájmový chov krajty královské